Sök
  • En spännande kortroman
  • för lästräning i sfi & sva
Sök Meny

Fuzias flykt

Fuzias flykt – en spännande kortroman för lästräning i sfi & sva

Fuzias flykt är en dramatisk berättelse om en ung afrikansk kvinnas flykt från sin familj och hemby och ett planerat tvångsäktenskap. Under flykten till ett grannland får Fuzia vara med om många omvälvande upplevelser som påverkar hennes framtida liv.

Boken vänder sig till vuxna studerande som klarat C-kursen inom sfi-undervisningen och till elever som läser svenska som andraspråk på motsvarande nivå i gymnasieskolan eller i andra skolformer.

Syftet med boken är att väcka intresset för läsning av lite längre texter och samtidigt ge språkträning.

Bokens tio kapitel kompletteras med övningar i grammatik och ordkunskap av olika slag. I varje kapitel finns även en bildserie som främst avser att inspirera till eget skrivande. Tillsammans diskussionsfrågorna kan bilderna även användas som utgångspunkt för samtal om attityder och värderingar i olika kulturer.

Fuzias flykt är ett utmärkt självstudiematerial för kursdeltagare som behöver lästräning på en lite högre nivå.