Sök
  • En spännande kortroman
  • för lästräning i sfi & sva
Sök Meny

Om författaren

Anita Stenlund är lärare i svenska som andraspråk och har mångårig erfarenhet av undervisning i sva på olika nivåer. Hon har vistats och arbetat flera år i Afrika, bland annat i Mali, och där lärt känna det samhälle och de miljöer som hon beskriver i boken.

Fuzias flykt – en spännande kortroman för lästräning i sfi & sva